h1

Paneli a phwyllgorau o fewn Y Comisiwn

 

Panel Ffydd a Threfn

Aelodaeth:

Y Parchg Gwynn ap Gwilym (Yr Eglwys yng Nghymru), Y Parchg Cathy Gale (Yr Eglwys Fethodistaidd), Y Parchg John Henson (Yr Eglwysi Bedyddiedig Cyfamodol), Y Parchg Peter Trow (Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig), Y Parchg Adrian P Williams (Eglwys Bresbyteraidd Cymru).

Gellir darllen adroddiad diweddaraf y Panel Ffydd a Threfn yma.

 

Panel i gydlynnu ymateb yr Eglwysi Cyfamodol i ddogfen Cyngor Eglwysi’r Byd – ‘Called to Be the One Church’

Aelodaeth:

Y Parchg Gwynn ap Gwilym, Y Parchg Ddr Peter Sedgwick a’r Parchg Ddr Will Strange o’r Eglwys yng Nghymru, Y Parchg Adrian P Williams a’r Parchg Pryderi Llwyd Jones o Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Y Parchg Gordon Sollis a’r Diacon Gwenllian Knighton o’r Eglwys Fethodistaidd, Y Parchg John Garland a’r Parchg Marc Dummer o’r Eglwysi Bedyddiedig Cyfamodol a’r Parchg Peter Noble o’r Eglwys Ddiwygiedig Unedig.

Gellir darllen ymateb yr Eglwysi Cyfamodol i’r ddogfen ‘Called to be the One Church’ yma.

%d bloggers like this: