h1

Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru

Mae’r Comisiwn yn cyfarfod tair gwaith y flwyddyn, ym mis Chwefror, mis Mai a mis Tachwedd.  Fel arfer bydd cyfarfod mis Chwefror yn cael ei gynnal yn y canolbarth, cyfarfod mis Mai yng ngogledd Cymru a chyfarfod mis Tachwedd yn y de.

Mae’r cyfarfodydd yn ddwyieithog a bydd gwasanaeth cyfieithydd-ar-y-pryd ar gael ym mhob cyfarfod.

Darllenwch gofnodion cyfarfodydd y Comisiwn yma.

Darllenwch gyflwyniad Y Parchg Gethin Abraham-Williams i gyfarfod Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru gydag Arweinwyr Eglwysig yng Nghanolfan Y Priordy, Y Fenni, ar 09 Rhagfyr 2009

%d bloggers like this: