h1

CROESO!

Croeso i wefan Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru.                                                                                                                                                           ENGLISH

Yma cewch wybodaeth am yr Eglwysi Cyfamodol ac am Gomisiwn yr Eglwysi Cyfamodol; cewch wybodaeth am aelodaeth y Comisiwn, ei amcanion a’i weithgareddau.   Hefyd cewch y wybodaeth  ddiweddaraf am gyfarfodydd y Comisiwn a cewch gofnodion y cyfarfodydd ac adroddiadau’r pwyllgorau a’r paneli o fewn y Comisiwn.

Dyma’r Eglwysi Cyfamodol:

Y Bedyddwyr Cyfamodedig yng Nghymru

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig

Yr Eglwys Fethodistaidd

Yr Eglwys yng Nghymru

Ewch i’r Dudalen Gartref i ddod o hyd i fwy o wybodaeth.